Stavební a projektová činnost

Koordinace BOZP a ekonomické služby

Co děláme
Header

Naše služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti vodohospodářských a dopravních staveb.

Stavební a montážní činnost

Stavební
a montážní činnost

Realizujeme výstavbu vodovodů a kanalizací a drobných občanských staveb.

Projektová činnost ve výstavbě

Projektová činnost
ve výstavbě

Projektujeme vodohospodářské a dopravní stavby od studie až k dokumentaci pro provedení stavby, včetně projednání s dotčenými orgány.

Koordinace BOZP na staveništi, technický dozor stavby

BOZP a technický dozor stavby

Provádíme činnost koordinátora BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka.

Ekonomické služby

Ekonomické
služby

Provádíme účetnictví pro fyzické osoby, malé a střední firmy

O nás

Společnost vznikla v roce 2016 s předchozími dlouholetými zkušenostmi jednatelů v oblasti návrhu a realizace vodohospodářských a dopravních staveb, správních řízení a ekonomie podniků.

Jsme malá, perspektivní společnost schopná okamžitě reagovat na Vaše požadavky, nabízející komplexní služby spočívající v projektové činnosti ve výstavbě vodovodů a kanalizací, vodních toků a bystřin, rybníků a malých vodních nádrží, polních a lesních cest, chodníků a místních komunikací, vypracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, havarijních a povodňových plánů.

Více o společnosti

Reference

Prohlédněte si reference našich prací.