O společnosti

O společnosti

Komplex CR s.r.o. – komplexní služby pro Váš záměr

Společnost vznikla v roce 2016 s předchozími dlouholetými zkušenostmi jednatelů v oblasti návrhu a realizace vodohospodářských a dopravních staveb, správních řízení a ekonomie podniků.

Jsme malá, perspektivní společnost schopná okamžitě reagovat na Vaše požadavky, nabízející komplexní služby spočívající v projektové činnosti ve výstavbě vodovodů a kanalizací, vodních toků a bystřin, rybníků a malých vodních nádrží, polních a lesních cest, chodníků a místních komunikací, vypracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, havarijních a povodňových plánů.

Zajistíme inženýrskou činnost ve výstavbě výše uvedených služeb včetně vlastní realizace staveb na klíč, projednání s úřady a zajištění všech potřebných povolení (územní řízení, stavební povolení atd.), přípravy cenových nabídek a rozpočtování staveb, technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

Provádíme účetnictví pro fyzické osoby, malé a střední firmy.